نشست هفته وار دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، با حضور داشت رئیس عمومی، معاونین و روئسای دفتر مرکزی دارالانشای این نهاد برگزار شد.

این نشست که تحت ریاست داکتر حبیب الرحمن ننگ رئیس عمومی دارلانشاء در مقر این نهاد برگزار گردیده بود، معاونین دارالانشاء و روئسای دفتر مرکزی گزارشات اجراآت یک هفتۀ گذشتۀ شان را به رهبری دارالانشاء پیشکش نمودند.

آقای ننگ ضمن استماع گزارشات ریاست‌‌های مرکزی، جهت تسریع هر چه بهتر امور، نهایی ساختن پلان ها، تطبیق و نظارت پلان ها به هر بخش وظایف لازم و مشخص سپرد و از گسترش ویروس کرونا ابراز نگرانی کرده و هدایت دادن تا جلوگیری از اجتماعات نماید چون در کنترول این ویروس کمک می‌کند و کارمندان باید توصیه های بهداشتی را جدا مدنظر بگیرند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط