آقای اورنگ‌زیب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با اعضای نهادهای مدنی روند ملی صلح افغانستان، مدافعین منافع ملی افغانستان، موسسه گام روشنایی افغانستان و سازمان اجتماعی و فرهنگی شهامت در مقر این نهاد دیدار کرد.

در این دیدار فعالین جامعه مدنی دیدگاه های شان در رابطه به انتخابات گذشته و پیشنهادات شان در مورد انتخابات های آینده را با رهبری کمیسیون شریک نمودند.

همچنان از همکاری شان در بخش نظارت و آگاهی عامه به رهبری کمیسیون اطمینان دادند.

آقای اورنگزیب ضمن تشکری از حضور مهمانان درکمیسیون پیرامون پلان ها و فعالیت های کمیسیون به آنها معلومات داده و حضور نهاد های مدنی را در پروسه انتخابات، برای تضمین شفافیت و اعتبار دهی این پروسه نیاز مبرم دانسته و از آنها خواست که از تمامی مراحل این پروسه نظارت نمایند.

همچنان آقای اورنگزیب به همکاری و هماهنگی دوجانبه تمام نهادهای مدنی با کمیسیون تأکید ورزید.

در همین حال، نهادهای مدنی از برنامه ها و پلان های کمیسیون در راستای اصلاح فهرست رأی دهندگان، تصویب پالیسی اصلاحات انتخاباتی و تدابیر روی دست داشته کمیسیون برای برگزاری انتخابات های پیشرو حمایت و استقبال نموده، وعده همکاری های دوامدار را با کمیسیون مستقل انتخابات سپردند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط