از روز جهانی کودک طی محفلی در مقر کمیسیون مستقل انتخابات گرامیداشت به عمل آمد.

آقای اورنگ زیب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در محفلی که به این مناسبت برگزار شده بود، اشتراک نموده و به اطفال کودکستان دفتر مرکزی کمیسیون و سایر کودکان این روز را تبریک گفت.

گرامیداشت از روز جهانی کودکان و ترویج حقوق اطفال در جامعه، سبب کاهش خشونت، رشد جسمی و روانی آن‌ها شده و در ساختن جهان بهتر و محافظت از کودکان آسیب پذیر کمک می‌نماید.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط