کمیسیون مستقل انتخابات اطلاعاتی پیرامون فعالیت های اخیر کمیسیون و کاربرد تکنالوژی در انتخابات را با موسسه مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان، موسسه تفریحی بازتوانی و بایسکل رانی برای معلولین افغان، مرکز آموزش حقوق بشر برای زنان افغان، شبکه زنان افغان، موسسه افغان های متأثر از ماین، انجمن رفاه برای توسعه افغانستان پوهنتون کاردان-فاکولته انجنیری و تکنالوژی، انجمن کارشناسان تکنالوژی معلوماتی و انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان؛ در مقر این نهاد شریک ساخت.

آقای اورنگ‌زیب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، ضمن خوش‌آمدید به مهمانان در مورد فعالیت‌های دوماه اخیرکمیسیون، در راستای طرح تعدیل قانون انتخابات، تصفیه فهرست رای‌دهندگان، تصویب پالیسی اصلاحات انتخاباتی از سوی کمیسیون، به آنها معلومات داده گفت، که با استفاده از درس‌های آموخته شده از انتخابات گذشته و مشوره با نهاد های مرتبط به انتخابات، مشکلات داخلی و بیرونی مرتبط به انتخابات شناسایی شده و برای حل آن، راهکارهای مشخص در نظر گرفته شده است.

همچنان در این نشست، پریزینتیشنی که از سوی دارالانشای کمیسیون در مورد استفاده از تکنالوژی بایومتریک در انتخابات تهیه شده بود، ارائه گردید. دارالانشای کمیسیون مشوره‌دهی و همکاری نهادهای مرتبط به انتخابات را در پلان‌گذاری و اصلاحات انتخاباتی برای تضمین شفافیت و اعتباردهی پروسۀ انتخابات مهم دانسته و از حاضرین خواست که نظریات و پیشنهادات شان را در زمینه، با کمیسیون شریک سازند.

از سوی هم گروه کاری تخنیکی جامعۀ مدنی در پیوند به تکنالوژی و انتخابات، انتخاب رهبری جدید کمیسیون را تبریک گفته، برگزاری همچون نشست ها را برای هماهنگی و بهبود امور انتخاباتی موثر دانسته، نظریات و بستۀ پیشنهادی شان را در زمینه به رهبری کمیسیون سپردند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط