محترم اورنگ‌زیب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با سکرتر مسئول و اعضای گروه هماهنگی نهاد های جامعه مدنی مرتبط به انتخابات (CECG) در دفتر کاری‌اش دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، هر دو طرف روی برگزاری انتخابات‌های پیشرو، تعدیل قانون انتخابات، اصلاح فهرست رای‌دهندگان و معاشات کارمندان ولسی جرگۀ 1397 ننگرهار بحث و تبادل نظر نمودند.

مبین الله ایماق، سکرتر مسئول گروه CECG به نمایندگی از اعضای این گروه ضمن تبریکی آقای اورنگ‌زیب به حیث رئیس جدید کمیسیون، پیرامون برنامه‌ها و فعالیت‌های این گروه در راستای انتخابات صحبت نموده و از برنامه‌ها و پلان‌های کمیسیون استقبال کرد.

در اخیر بستۀ پیشنهادی اصلاحات انتخاباتی از سوی آقای ایماق به رهبری کمیسیون سپرده شده و از همکاری این گروه در آینده با کمیسیون اطمینان داده شد.

آقای اورنگ‌زیب، ضمن تشکری از وعدۀ همکاری‌های این گروه، همکاری و نظارت آنها را در راستای تضمین شفافیت و اعتبار‌دهی پروسۀ انتخابات خیلی‌ها مهم خوانده و از آنها خواست که از تمام مراحل پروسۀ انتخابات نظارت نموده و حضور داشته باشند.

همچنان آقای اورنگ‌زیب در مورد پیشرفت کار در بخش اصلاح فهرست رای‌دهندگان، تعدیل قانون انتخابات و برگزاری انتخابات‌های پیشرو به آنها معلومات داده افزود، که کمیسیون تمام آمادگی‌ها از لحاظ برنامه‌ریزی و پلانگذاری برای برگزاری انتخابت‌های پیشرو را روی دست داشته و برای تطبیق آن منتظر اطمینان حکومت و نهادهای بین المللی از تامین بودجه و امنیت می‌باشد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط