محترم اورنگزیب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با نعیم اصغری رئیس اجرائیه موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) و هیت همراه ایشان پیرامون پالیسی اصلاحات انتخاباتی، کاهش درهزینه مصارف انتخابات های آینده و پاکسازی دقیق فهرست رأی دهندگان بحث و تبادل نظر نمودند.

آقای نعیم اصغری پالیسی مدون اصلاحات انتخاباتی تهیه شده توسط کمیسیون را مبتکرانه خوانده، افزود که تطبیق پالیسی مذکور، کاهش مصارف انتخابات، داشتن فهرست دقیق رأی دهندگان و آمادگی برای برگزاری انتخابات های پیشرو از موضوعات بنیادی شمرده میشود ‌که باتحقق آن بخش بزرگ از وظایف کمیسیون مستقل انتخابات تحقق می‌یابد.

رئیس کمیسیون ضمن تشکری از پیشنهادات و نظریات مسوولین فیفا گفت: "نظریات و مشوره های نهاد فیفا همیشه مسلکی و تخنیکی بوده، در بسیاری موارد از آن در طرح ها و پلان های کمیسیون استفاده شده است."

آقای اورنگ زیب علاوه نمود، کار تصحیح فهرست رآی دهنده گان جریان دارد و به همکاری اداره ملی احصائیه و معلومات، لست دقیق ترتیب میگردد، همچنان مطابق به پلان و پالیسی موجود در قسمت کاهش مصارف مواد انتخاباتی و انتقالات آن کار جریان دارد تا راه بدیل دریافت گردد.

در اخیر طرفین از مرکز ملی جمع بندی نتایج که عملاً کار روی اصلاح فهرست رأی دهندگان در آن جریان دارد دیدن نموده و روی همکاری های همیشکی و شریک سازی طرح ها تاکید و توافق نمودند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط