هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات طی دیداری با کارکنان این نهاد به روح شهدا و جان باختگان حوادث اخیر اتحاف دعا نموده، عید سعید فطر را به کارکنان تبریک گفتند.

همچنان در این دیدار آقای اورنگ زیب رئیس کمیسیون، اصلاح فهرست رأی دهندگان را یکی از برنامه های اساسی این نهاد دانسته علاوه نمود که تا اکنون اصلاح فهرست رأی دهندگان سه ولایت تکمیل گردیده است.

رهبری کمیسیون سعی دارد روند مذکور را سرعت بخشیده تا از سایر ولایات همچنان تکمیل شود. رئیس کمیسیون همچنان پیرامون پلان ستراتیژیک کمیسیون، پلان عمل برای تطبیق پالیسی اصلاحات انتخاباتی، حقوق و امتیازات کارکنان و سایر موارد معلومات داده و به بخش های ذیربط هدایات لازم سپردند.

متعاقباً آقای مسافر قوقندی منشی و کمیشنر، محترمه رحیمه ظریفی کمیشنر، معاونین محترم دارالانشاء و برخی مسئولین بخش‌ها بالترتیب در بارۀ دقت در اصلاح فهرست رأی‌دهندگان و نظارت از این روند و موضوعات مطروحه صحبت نمودند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط