نشست اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، تحت ریاست آقای اورنگ‌زیب رئیس این نهاد در مقر کمیسیون تدویر یافت.

در این نشست، پیرامون تطبیق پالیسی اصلاحات انتخاباتی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط