این دیدار که به تاریخ ۲۳ حمل ۱۴۰۰ خورشیدی در دفتر کاری رئیس این نهاد صورت گرفت، ضمن تبریکی از سوی اقای الکوزی به آقای اورنگ‌زیب مبنی بر انتخاب شان بحیث رئیس جدید این نهاد، هر دو طرف روی آمادگی‌ها و پلان‌های مطروحه کمیسیون درخصوص انتخابات‌های پیشرو بحث و گفت‌وگو نمودند.

 

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط