کمیسیون مستقل انتخابات نشست ملی انتخابات، پیرامون شریک سازی پالیسی اصلاحات انتخاباتی را با جوانب ذی‌دخل انتخابات با حضور رسانه‌ها برگزار کرد.

این نشست که با حضور داشت، هئیت رهبری کمیسیون، احزاب سیاسی، جامعۀ مدنی و سایر جوانب ذی‌دخل انتخابات در مرکز رسانه‌های این نهاد تدویر یافت؛ در مورد پالیسی اصلاحات انتخاباتی، مبنی‌بر توسعۀ چهارچوب حقوقی، اصلاحات ساختار و پلان‌گذاری، زیر ساخت‌ها، کاهش مصارف، درج تعلیمات انتخاباتی در نصاب تعلیمی و تحصیلی، کاربرد تکنالوژی در انتخابات طی پریزنتیشن با اشتراک کنندگان معلومات ارائه گردید.

آقای اورنگ‌زیب رئیس کمیسیون، ضمن خوش آمدید به اشتراک کنندگان، در مورد کارکردها و فعالیت‌های این نهاد معلومات داده؛ گفت، که کمیسیون برای برگزاری انتخابات های پیشرو در سال 1400 خورشیدی از لحاظ تخنیکی و پلان‌گذاری آماده بوده، طرح‌ها و پلان‌های این انتخابات‌ها با رهبری حکومت جهت تمویل بودجه و تامین امنیت شریک شده است، که در صورت تمویل بودجه و تامین امنیت از سوی حکومت، کمیسیون قادر به برگزاری این انتخابات‌ها می‌باشد.

کار روی اصلاح فهرست رای‌دهندگان در مرکز ملی جمع‌بندی نتایج(Data Center) از سوی کمیسیون عملاٌ جریان دارد و تا اکنون فهرست رای‌دهندگان دو ولایت پایان یافته است.

در همن حال مولانا محمد عبدالله معاون این نهاد در مورد پالیسی اصلاحات انتخاباتی و اهداف این پالیسی صحبت نموده؛ گفت، که این پالیسی در چهار بخش؛ توسعۀ چهارچوب حقوقی، اصلاحات ساختار و پلان‌گذاری، زیر ساخت‌ها، کاهش مصارف و کاربرد تکنالوژی در انتخابات تهیه شده است. که هدف از آن حل مشکلات انتخابات های گذشته می‌باشد.

آقای مسافر قوقندی مُنشی کمیسیون، ضمن افتتاح این نشست، اشتراک جوانب ذی‌دخل انتحابات را در همچون نشست‌ها مهم دانسته؛ گفت، که هر پلان و پالیسی که برای بهبود امور روی دست گرفته می‌شود، باید با جوانب ذی‌دخل انتحابات در میان گذاشته شود.

از سوی هم، اشتراک کنندگان ضمن حمایت و استقبال از این پالیسی، نظریات و پیشنهادات شان پیرامون این پالیسی را با رهبری کمیسیون شریک کردند.

خانم حوا علم نورستانی کمیشنر( رئیس پیشین) کمیسیون، ضمن جمع‌بندی این نشست، به پرسش‌های اشتراک کنندگان پاسخ داده؛ گفت، که نظریات و پیشنهادات جوانب ذی‌دخل انتحابات در تدوین همچون پالیسی‌ها در نظر گرفته خواهد شد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط