هئیت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با جوانان برتر سال ۱۳۹۹ خورشیدی که از سوی موسسۀ انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا اعلان گردیده بودند، دیدارنمود.

محترم اورنگ‌زیب رئیس کمیسیون، ضمن دیدار با جوانان مذکور درمورد‌ برنامه‌های کمیسیون وچگونگی آمادگی‌ها برای انتخابات‌های پیشرو معلومات لازم ارائه کرد.

رهبری کمیسیون از جوانان و هئیت رهبری فیفا خواست که در راستای تشویق و ترغیب مردم درخصوص اشتراک شان در پروسه انتخابات و حمایت ازسایر برنامه های کمیسیون همکاری نمایند.

از سوی هم داکتر حبیب الرحمن ننگ رئیس عمومی دارالانشای کمیسیون، ضمن استماع پیشنهادات و نظریات جوانان، پیرامون مشارکت زنان، اصلاح فهرست رای‌دهندگان، تطبیق پلان‌ها و سایر موارد صحبت همه جانبه نمود.

در همین حال داکتر محمد عثمان فروتن معاون عملیاتی دارالانشاء طی پریزنتیشن در مورد پالیسی اصلاحات انتخاباتی به حاضرین معلومات ارایه کرد.

همچنان هئیت جوانان از ساحات مختلف و مورد علاقه شان در کمیسیون دیدار نموده که از سوی مسوولین مربوط برای شان معلومات ارایه گردید.

دراخیر هیت مذکور ازاستقبال هئیت رهبری کمیسیون ابراز قدردانی نموده و حمایت مستدام شان را از برنامه های کمیسیون اعلام داشتند.

در اخیر این جوانان با تفویض تقدیرنامه از سوی رئیس عمومی دارالانشاء و مسوولین این نهاد مورد تقدیر و تحسین قرارگرفتند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط