ورکشاپ یک روزۀ آگاهی‌دهی جندر برای نیروهای محافظتی کمیسیون مستقل انتخابات، از سوی آمریت جندر دارالانشای کمیسیون و به همکاری پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد(UNDP)در مقر این نهاد برگزار گردید.

خانم نورستانی کمیشنر و رئیس پیشین کمیسیون در افتتاح این ورکشاپ ضمن قدردانی از جانفشانی و فداکاری نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در تامین امنیت و حفاظت از جان و مال مردم؛ گفت،‌ که فداکاری‌های نیروهای امنیتی در عصر کنونی فراموش ناشدنی است و ثبت تاریخ خواهد شد.

همچنان ایشان در مورد تساوی جندر، جایگاه و حقوق زن در دین مبین اسلام، وضعیت و مشکلات زنان در سطح کشور صحبت نموده افزود، که آگاهی در مورد حقوق جندر نیاز مبرم جامعه بوده و باید همه اقشار جامعه در مورد حقوق جندر بدانند و آنرا مراعات نمایند.

از سوی هم، آقای علی شاه مصباح معاون ارتباطات استراتژیک دارالانشای کمیسیون موضوعات این ورکشاپ را به معرفی گرفته افزود که، این موضوعات از سوی کارشناسان بین‌المللی انتخاب گردیده است.
آقای مصباح علاوه کرد، نیروهای امنیتی تنفیذ کنندۀ قانون اند و می‌‌توانند معیارات جندر را به خوبی مراعات و تطبیق نمایند. دارالانشای کمیسیون همواره در تلاش برگزاری چنین برنامه‌ها آموزشی جهت آگاهی‌دهی به مردم می‌باشد.

این برنامه با حضور داشت، خانم حواعلم نورستانی کمیشنر و رئیس پیشین کمیسیون، معاون ارتباطات استراتیژیک دارالانشاء، روئسای دفتر مقام و پلان-پالیسی کمیسیون تدویر یافت. در این ورکشاپ در مورد مفاهیم اساسی جندر، زنان در دین مبین اسلام، قوانین افغانستان و اسناد بین‌المللی، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، تعریف و انواع قربانیان و عاملان خشونت سیاسی و انتخاباتی برای این نیروهای امنیتی کمیسیون آگاهی داده شد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط