محترم "اورنگ‌زیب "رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، با اعضای رهبری حرکت انسجام و تغییر در مقر این نهاد دیدار وروی بعضی از موضوعات مرتبط به انتخابات ونقش نهادهای سیاسی، مردمی وعلاقمند به مسایل کلان ملی بحث و تبادل نظر نمودند.

در نخست، مهمانان ضمن تبریکی انتخاب به آقای" اورنگ‌زیب" به حیث رئیس کمیسیون، تعدادی از اعضای رهبری این نهاد در مورد اهداف و فعالیت‌های این حرکت صحبت نموده و پیشنهادات ونگرانی‌های شان را پیرامون مشکلات وپیچیده گی های پروسه' انتخابات که همواره نزد مردم پرسش بر انگیز بوده اشارات مشخص نموده‌ از جمله کمرنگ بودن حضورخانم ها را نقادانه یادهانی کرده و خواهان نقش بیشتر کمیسیون در مرفوع ساختن این معضل شدند. تامین امنیت در پروسه انتخابات یکی دیگر ازخواست های حرکت مذکور دراین نشست بود که مطرح گردید.

همچنان آنها از برنامه‌ها و اصلاحاتی که توسط رهبری جدید کمیسیون اتخاذ شده حمایت کرده و وعدۀ همکاری در امر عملی شدن تمام برنامه های انتخاباتی را به رهبری کمیسیون سپردند.

در اخیر"آقای اورنگ‌زیب "ضمن تشکری از حمایت و وعدۀ همکاری آنها، در مورد برنامه‌ها و پلان‌های کمیسیون وهمچنان نقش زنان درپروسه'انتخابات، تامین امنیت و شفافیت انتخابات پیشرو صحبت نموده، حمایت و همکاری نهادها، ادارات ذی‌دخل انتخابات و همه اقشار جامعه برای تضمین مشروعیت و شفافیت این پروسۀ ملی را نیاز مبرم خواند و از اعضای رهبری این حرکت خواست که از انتخابات پیشرو نظارت نمایند.

همچنان آقای" اورنگ‌زیب" علاوه نمود، که با استفاده از تجربه‌ها و درس‌های آموخته شده از انتخابات گذشته مشکلات تخنیکی در بخش تکنالوژی شناسایی و حل شده است و انتخابات پیشرو شفاف ترین انتخابات خواهد بود.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط