نشست هفته وار دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، با حضور داشت رئیس عمومی، معاونین و روئسای دفتر مرکزی دارالانشای این نهاد برگزار شد.

این نشست که تحت ریاست داکتر حبیب الرحمن ننگ رئیس عمومی دارلانشاء در مقر این نهاد برگزار گردیده بود، معاونین دارالانشاء و روئسای دفتر مرکزی گزارشات اجراآت یک هفتۀ گذشتۀ شان را به رهبری دارالانشاء پیشکش نمودند.

آقای ننگ ضمن استماع گزارشات ریاست‌‌های مرکزی، جهت تسریع هر چه بهتر امور به هر بخش وظایف لازم و مشخص سپرد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط