محترم "اورنگ زیب" رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در حالیکه محترمین مولانا عبدالله معاون و مسافر قوقندی منشی کمیسیون حضور داشتند در دفتر کاری شان با محترم "حاجی توکل احمدیار" ریس اتاق های تجارت وسرمایه گزاری های افغانستان و محترم "حاجی محمد رسول فاریابی" وکیل در ولسی جرگه از ولایت فاریاب دیدار و ملاقات نمود.

نخست برنامه های کاری کمیسیون واقدامات اصلاحی روند عملیاتی برای انتخابات های پیشرو توسط محترم ریس کمیسیون مستقل انتخابات باهیات مهمان شریک ساخته شد. آنچه مورد دلچسپی و تشویق مهمانان برای حمایت از کارهای اغازشده ای کمیسیون انتخابات از چتر ریاست اتاقهای تجارت وسرمایه گزاری های افغانستان گردید همانا تمرکز روی پروسه انتخابات با استفاده از دستگاه های بایومتریک واتکای بیشتر به سند هویت ملی یعنی تذکره الکترونیکی و همچنان اصلاح فهرست رای دهنده گان در سیستم و اندراج نام رای دهنده گان بود.

محترم "حاجی توکل احمدیار" ازحمایت وپشتیبانی تاجران و متشبثین خصوصی ازهمه برنامه های اتخاذ شده کمیسیون مستقل انتخابات به هیات رهبری کمیسیون اطمینان داد.

متعاقباً محترم "حاجی رسول" نماینده مردم در ولسی جرگه با تأیید و استقبال از طرح های جدید و ابتکارات کاری رهبری کمیسیون ازشریک سازی همه کارکردهای تازه درکمیسیون با نماینده گان مردم درخانه ملت وعده همکاری سپردند.

دراخیر یک یک ثوب چپن بعنوان تحفه توسط هیات مهمان به جناب ریس، معاون و منشی کمیسیون اهدا و برشانه های شان انداخته شد، که ازطرف هیأت رهبری با تشکر پذیرفته شد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط