محترم "اورنگ‌زیب" رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با نماینده گان شورای معلولین در مقر این نهاد دیدار کرد.

در این دیدار، محترم اسدالله عمری و قاضی احمدالله راشد نمایندگان این شورا ضمن تبریکی گزینش آقای "اورنگ‌زیب" به حیث رئیس جدید این نهاد، از برنامه ها و پلان‌های کمیسیون برای برگزاری انتخابات‌های پیشرو حمایت نموده و در راستای اعتماد سازی مردم به این پروسه وعدۀ همکاری سپردند.

محترم "اورنگ‌زیب" از حمایت، پشتیبانی‌ و همکاری آنها سپاس‌گذاری نموده و اشتراک همه اقشار جامعه به خصوص معلولین را در این پروسۀ ملی نیاز مبرم دانست.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط