نشست هیئت رهبری تحت ریاست محترم اورنگ‌زیب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، در مقر این نهاد برگزار شد.

این نشست که با حضور داشت، اعضای رهبری کمیسیون، رهبری دارالانشاء و معاونین دارالانشای کمیسیون تدویر یافت؛ پیرامون برنامۀ اصلاحی کمیسیون، استراتیژی جندر، چالش‌ها و مسائل امنیتی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط