محترم اورنگ‌زیب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با تعدادی از نمایندگان و اعضای شورای قوم صافی در مقر این نهاد دیدار نمود.

در این دیدار محترم انجنیر محمد عمر "صافی" والی اسبق ولایت کندز به نماینده گی اعضای حاضر و شورای قوم محترم صافی، انتخاب محترم اورنگ زیب را بحیث ریس کمیسیون مستقل انتخابات تبریک گفته و از تغیرات جدید در رهبری کمیسیون بخوشی یاد و از آن در امر بهبود امور کاری این نهاد استقبال نمود.

ازسوی هم محترم اورنگ‌زیب ریس کمیسیون مستقل انتخابات ضمن تشکر و قدردانی از حضور نماینده گان و اعضای شورای قوم صافی، در مورد پلان‌ها و آمادگی‌های رهبری جدید کمیسیون برای برگزاری انتخابات های پیشرو معلومات داده افزودند، رهبری کمیسیون با استفاده از تجارب و در سهای آموخته شده از انتخابات های گذشته یک سلسله اصلاحات را در بخشهای استفاده تکنالوژی در انتخابات، اصلاح لوایح، طرزالعمل ها، همچنان امورات تشکیلاتی مدیریتی و چگونگی جلب وحمایت کمک های نهادهای مرتبط به انتخابات منجمله سازمان ملل متحد را جهت برگزاری هرچه بهترو شفافیت بیشتر انتخابات، روی دست گرفته است که برخی از این اصلاحات تکمیل و برخی دیگر درحال انجام است.

همچنان رئیس کمیسیون از بی‌طرفی و حفظ استقلالیت کمیسیون اطمینان داده، سهم‌گیری همه اقوام در این پروسهٔ ملی را جهت مشروعیت این پروسه نیاز مبرم دانسته و از آنها در زمینه خواستار حمایت و همکاری شد.

در همین حال، آقای روح الامین و آقای صافی ضمن تبریکی، انتخاب رهبری جدید را در راستای تأمین شفافیت و اصلاحات انتخاباتی یک گام مثبت دانسته؛ حمایت و همکاری همه جانبه شان را از این پروسهٔ ملی اعلام نمودند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط