هیأت اداری کمیسیون مستقل انتخابات نشستی را پیرامون برنامهٔ اصلاحات انتخاباتی، برگزار کرد.

این نشست، که با حضور داشت آقای اورنگ‌زیب رئیس، مولانا محمد عبدالله معاون و آقای مسافرقوقندی منشی کمیسیون، معاون ارتباطات استراتژیک دارالانشاء و برخی از روئسای دفتر مرکزی در مقر این نهاد برگزار شد، پیرامون اصلاحات در بخش‌های؛ تشکیل، استفاده از تکنالوژی در انتخابات، آگاهی عامه، ارتقای ظرفیت، آموزش کارمندان و سایر موارد مربوطه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

این برنامهٔ جهت تامین شفافیت، بهبود و تسریع روند امور انتخاباتي، انتخابات‌های آینده تهیه شده است.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط