آقای اورنگ‌زیب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با محمد نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان(TEFA)، بریالی حقجو رئیس نهاد مسیر کامیابی و شفافیت (RTP) و هئیت همراه شان، در دفترش دیدار کرد.

آقای اورنگ‌زیب ضمن قدردانی از همکاری‌های بنیاد تیفا در راستای نظارت از پروسۀ انتخابات، در مورد فعالیت های رهبری جدید برای برگزاری انتخابات‌های پیشرو معلومات ارائه نمود.

آقای ایوب زاده از گزینش رهبری جدید ابراز خُرسندی نموده، آنرا به فال نیک در زمینۀ اصلاحات انتخاباتی در کمیسیون پنداشت. همچنان آقای ایوب زاده به حمایت و همکاری این بنیاد از کمیسیون تاکید ورزیده و از همکاری و حمایت قاطعانۀ این بنیاد به رهبری کمیسیون اطمینان داد.

در همین حال این بنیاد، طی پیامی به مناسبت انتخاب هئیت اداری جدید کمیسیون، گزینش آنان را گام نیک دانسته و از آنها خواسته است، که با کارگیری از تجربه و تخصص انتخاباتی بیشتری که دارند، تلاش نمایند تا مقولۀ انتخابات دوباره در اذهان مردم از جایگاه ویژۀ برخوردار و تنها راه رسیدن به قدرت و نمایندگی از مردم شناخته شود.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط