اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، با ریاستِ آقای اورنگ‌زیب رئیس این نهاد، نشستی را پیرامون آمادگي‌ برای برگزاری انتخابات‌های پیشرو؛ برگزار کردند.

در این نشست که در تالار جلسات این نهاد برگزار شد، روی تنظیم هرچه بهتر امور و آمادگی به برگزاری انتخابات های پیشرو، اصلاح فهرست رای دهندگان، تنظیم ماشین های بایومتریک بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط