نشست عملیاتی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات با ریاست محترم داکتر حبیب الرحمن ننگ رئیس عمومی دارالانشاء در سالون جلسات این نهاد برگزار شد.

در این نشست رئیس عمومی دارالانشای کمیسیون روی برگزاری نشست ملی انتخابات، آماده سازی وسائیل بایومیرک و تصفیه فهرست رای دهندگان برای انتخابات‌های پیشرو صحبت نمود.

به تعقیب آن تمام رؤسای دفتر مرکزی گزارشات کاری و نظریات شانرا پیرامون موضوع ارایه نموده و در باره آمادگی های شان در مورد معلومات دادند.

آقای ننگ ضمن استماع این گزارشات، جهت تسریع امور به بخش‌های مربوطه هدایات لازم سپرد. در این مجلس رئیس عمومی و معاونین دارالانشاء، رئیس دفتر مقام دارالانشا، روسای حقوق، آموزش های انتخاباتی، پلان و پالیسی، ارتباط خارجه، خدمات، تکنالوژی معلوماتی، آگاهی عامه، مالی، اطلاعات و ارتباط با رسانه ها، منابع بشری، آمریت تدارکات، آمریت ارتباط با نهاد های مدنی و مشاورین بین المللی حضور داشتند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط