آقای اورنگ‌زیب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، با آقای گُل پاچا مجیدی وزیر دولت در امور پارلمانی در دفترش دیدار کرد.

در این دیدار، آقای مجیدی انتخاب وی به حیث رئیس جدید این نهاد را تبریک گفته و هر دو طرف روی مسایل انتخاباتی و آمادگی‌‌های رهبری جدید برای برگزاری انتخابات‌‌های پیشرو بحث و تبادل نظر نمودند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط