آقای اورنگ‌زیب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با تعدادی از نمایندگان ولسی جرگه در دفترش دیدار نمود.

در این دیدار، نمایندگان انتخاب وی را به حیث رئیس جدید این نهاد، تبریک گفته و از همکاری مشترک شان اطمینان دادند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط