هیئت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، به مناسبت فرارسیدن فصل بهار و به منظور سرسبزی، تصفیۀ هوا و جلوگیری از آلودگی هوا، در محوطۀ این نهاد، چند اصله نهال غرس کردند.

در این جریان آقای اورنگ‌زیب رئیس، مولانا محمد عبدالله معاون، داکتر حبیب الرحمن ننگ رئیس عمومی دارالانشاء، برخی رؤسا و کارکنان این نهاد حضور داشتند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط