اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، نشست مطبوعاتی را در مورد نهایی شدن طرح ابتدایی قانون انتخابات با حضور رسانه‌ها، در مقر این نهاد برگزار کرد.

آقای اورنگ‌زیب رئیس این نهاد گفت مطابق قانون انتخابات، هفته گذشته انتخابات داخلی هیات اداری کمیسیون برگزار شد و اینجانب از رهبری اسبق کمیسیون سپاسگزاری میکنم که در شرایط دشوار کمیسیون را به وجه احسن مدیریت نمودند از این به بعد نیز تمام امور به همکاری و همیاری همدیگر بصورت کمیسیونی به پیش میرود. او طی اعلامیۀ در مورد نهایی شدن طرح این قانون معلومات ارائه نموده؛ گفت، که در تهیۀ این طرح ریاست حقوق کمیسیون، اشخاص با تجربه و مسلکی کار نموده و برای غنامندی آن مطابق حکم قانون، نشست مشورتی را با جوانب ذیدخل و کمیسیون شکایات انتخاباتی تدویر، نظریات و پیشنهادات آنها نیز شامل این طرح شده است.

آقای اورنگ‌زیب افزود، در این طرح تغییراتی عمده همچو؛ استفاده از تذکره الکترونیکی برای تهیه فهرست رایدهندگان، همکاری ادارات دولتی، استقلالیت بودجوی کمیسیون، آگاهی عامه و آموزش متداوم، تغییر سیستم انتخابات ولسی‏ جرگه به نمایندگی چند بٌعدی (MDR)، تعداد کرسی‏های شوراهای ولایتی، استفاده از تکنالوژی در روند انتخابات، مدیریت نتایج انتخابات و تخلفات انتخاباتی رونما گردیده و طرح مذکور جهت طی مراحل بعدی به وزارت محترم عدلیه ارسال شده است.

همچنان ایشان، ضمن سپاس‌گذاری از جوانب ذیدخل، احزاب سیاسی و جامعه مدنی مرتبط به انتخابات به خصوص موسسۀ انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (FEFA) و بنیاد بین المللی سیستم های انتخابات در افغانستان (IFES)، جهت مطالعه و شریک نمودن نظریات شان در این طرح؛ از وزارت عدلیه و شورای ملی خواست که در جریان طی مراحل آن کمیسیون را به عنوان یک اداره مسلکی و تطبیق کننده این قانون شریک دانسته و کمیسیون نیز همواره آماده همکاری می باشد.

آقای مولانا محمد عبدالله معاون کمیسیون، در مورد تفاوت‌های این طرح با قوانین گذشته صحبت نموده؛ گفت، که بر اساس این طرح، در پروسس آراء مداخله اشخاص محدود شده و تمام کارها را سیستم انجام میدهد، همچنان این طرح در مشوره با کمیسیون شکایات انتخاباتی تهیه، نظریات و پیشنهادات شان در آن گنجانیده شده است.

همچنان آقای عبدالله در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران مبنی‌بر انتخاب و شرایط انتخاب کمیشنران و حوزه‌بندی کوچی‌ها گفت، که فصل مربوط به انتخاب و تعیین شرایط انتخاب کمیشنران خالی بوده، تصمیم‌گیرندۀ نهایی در مورد انتخاب کمیشنران و حوزه‌بندی کوچی‌ها وزارت عدلیه و شواری ملی می‌باشد.

قابل ذکر است که این طرح در 17 فصل و 120 ماده امروز جهت طی مراحل بعدی به وزارت عدلیه فرستاده شد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط