آقای اورنگ‌زیب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، با آقای نعیم اصغری سرپرست موسسۀ انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان در دفترش دیدار کرد.

در این دیدار که مولانا محمد عبدالله معاون و آقای مسافر قوقندی مُنشی این نهاد نیز حضور داشتند، در مورد طرح‌ و پلان‌های انتخابات‌های پیشرو بحث و گفت‌وگو صورت گرفت.

رهبری جدید طرح و پلان‌های مربوط به انتخابات پیشرو را با مسئول فیفا شریک و در مورد آمادگی‌ها برای این انتخابات‌ها معلومات ارائه نمود.

آقای اصغری از گزینش رهبری جدید ابراز خرسندی نموده و گزینش آنها را گام مثبت به سوی اصلاحات انتخاباتی دانست، همچنان آقای اصغری از همکاری‌های این نهاد اطمینان داده؛ افزود، که نهاد فیفا به حیث شریک پروسۀ انتخابات متعهد و آمادۀ همکاری همه جانبه می‌باشد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط