آقای اورنگ‌زیب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، با آقای گرنت کیپن (Grant Kippen) مشاور ارشد بخش حمایت انتخابات هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (UNAMA)، به هدفِ حمایت از انتخابات پیشرو در دفترش دیدار نمود.

در این دیدار که آقای مسافر قوقندي مُنشی این نهاد نیز حضور داشت، هر دو طرف در مورد اصلاحات انتخاباتی، انتخابات‌های شوراهای ولایتی، ولسوالی‌ها، ولسی جرگه ولایت غزنی و شاروالی‌های برخی از شهرهای بزرگ و همچنان درمور حمایت و همکاری‌های تخنیکی بحث و گفت‌وگو کردند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط