نشست عملیاتی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات با ریاست داکتر حبیب الرحمن ننگ رئیس عمومی دارالانشای این نهاد برگزار شد.

در این نشست، رؤسای دفتر مرکزی گزارشات کاری هفتۀ گذشتۀ شان، مبنی‌بر آمادگی‌ برای انتخابات‌های پیشرو را به رهبری دارالانشاء پیشکش نمودند.

آقای ننگ ضمن استماع این گزارشات، جهت تسریع امور به بخش‌های مربوطه هدایات لازم سپرد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط