هیئت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، تحت ریاست خانم حوا علم نورستانی رئیس این نهاد، نشستی را پیرامون برگزاری انتخابات های پیشرو برگزار کرد.

در این نشست که معاونین ، روسای حقوق و مالی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات حضور داشتند، در مورد حوزه بندی انتخابات، طرح تعدیل قانون انتخابات، دایرکتیف امنیتی، بودجه انتخابات، تفاهمنامه و پلان های عملیاتی انتخابات بحث صورت گرفت.

هیئت رهبری، از دارالانشاء خواست تا در اجراات فعالیت های بخش های مربوطه سرعت بخشیده و گزارشات شان را در جلسه بعدی به مقام کمیسیون ارائه نمایند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط