هیئت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات نشست مشترک هماهنگی را با ارگان های امنیتی و ادارات ذیربط انتخابات جهت برگزاری انتخابات‌های پیشرو در مقر این نهاد برگزار کرد.

در نخست خانم حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون ضمن خوش آمدید از ادارات ذیربط، به ویژه ارگان های امنیتی و دفاعی در تامین امنیت و انتقال مواد به ولایت در انتخابات گذشته سپاس‌گذاری و قدردانی نمود. ایشان همچنان در مورد پلان‌ها و فعالیت های کمیسیون برای برگزاری انتخابات‌های ولسی جرگه ولایت غزنی، شوراهای ولایتی، ولسوالی‌ها و شاروالی‌های شهرهای بزرگ در سال ۱۴۰۰ خورشیدی به اشتراک کنندکان معلومات ارایه کرد. از ادارات ذیربط خواست که در برگزاری این انتخابات‌ها مطابق به سهم شان در راستای تامین امنیت، تمویل بودجه، آکاهی‌دهی و سایر موارد همکار نمایند.

آقای فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور بر همکاری و تعهدات حکومت در برگزاری این انتخابات ها تاکید ورزید، گفت که حکومت از برگزاری این انتخابات‌های حمایت و پشتیبانی می‌نماید و از ادارات ذیرط انتخابات و رسانه‌ها خواست که در همچو نشست‌ها حضور فعال و به موقع داشته باشند.

آقای فضلی علاوه نمود، که اداره امور و سایر ادارات ذیربط انتخابات بر اساس قانون نزد کمیسیون جواب‌گو بوده و با حفط استقلالیت کمیسیون با این نهاد همکاری مینماید.

در همین حال، خانم زهره بیان شینواری رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی، در مورد آمادگی‌های این کمیسیون برای انتخابات‌های پیشرو معلومات داده گفت، که روند انتخابات به تلاش ملی نیاز دارد از این رو همکاری نهادهای ذیربط را در بخش امنیتی، آگاهی‌عامه، استخدام کارمندان و سایر مراحل انتخابات خواهانیم.

خانم رحیمه ظریفی منشی و عضو کمیسیون، از تعهد ادارات مبنی بر همکاری با کمیسیون سپاس‌گذاری نموده و تاکید ورزید که این تعهدات هر چه عاجل عملی گردد تا نظر به فرصتی که داریم بتوانیم انتخابات را به موقع برگزار نمایم.

از سوی هم، داکتر محمد عثمان فروتن معاون عملیاتی دارالانشای کمیسیون، پریزنتیشن را در مورد توقعات از ادارات ذیربط پیرامون مرزبندی حوزه های انتخاباتی، ارقام نفوس، توزیع تذکره برقی، هماهنگی به سطح ولایات، مشارکت زنان، شمولیت تعلیمات انتخاباتی در نصاب تعلیمی و عدم مداخله در انتخابات‌های پیشرو ارایه نمود.

این در حال است که کمیسیون پلان انتخابات های پشیرو را تهیه و جلسات متعددی را با نهاد های ذیدخل برای جلب حمایت مالی و تخنیکی برگزار نموده است.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط