هیئت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، نشستی مطبوعاتی را در مورد آمادگی های کمیسیون برای برگزاری انتخابات های پیشرو و گزارش بازرس ویژه‌ی ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان(سیگار) مبنی بر انتخابات های افغانستان برگزار کرد.

این نشست که با حضور رسانه ها در مرکز رسانه های این نهاد برگزار شد، خانم حوا علم نورستانی رئیس این نهاد، در مورد فعالیت های کمیسیون بعد از انتخابات ریاست جمهوری 1398 و آمادگی های این نهاد برای انتخابات های شوراهای ولایتی، ولسی جرگه ولایت غزنی و تعدادی از شاروالی ها، همچنان برای وضاحت اذهان عامه در مورد گزارش نشر شده سیگار، مبنی بر کمک های جامعه جهانی برای انتخابات های افغانستان طی اعلامیه مطبوعاتی معلومات ارایه نمود.

خانم نورستانی، ضمن استقبال از حمایت و همکاری های دولت و جامعه جهانی برای برگزاری انتخابات، در مورد کارکرد و فعالیت های دوره فعلی کمیسیون و کمک های مالی جامعه جهانی گفت: "کمک های مالی جامعه جهانی برای برگزاری انتخابات ها در افغانستان از سوی ادارۀ انکشافی ملل متحد (UNDP)، مدیریت و به مصرف رسیده است، که گزارش رسمی از مقدار و چگونگی مصرف آن در دسترس کمیسیون قرار نگرفته است."

خانم نورستانی به شفافیت و اصلاحات سازمانی تاکید ورزیده گفت که، کمیسیون نسبت به گذشته، از کادر ها و ظرفیت های عالی برخوردار است، او یکبار دیگر از آمادگی های عام و تام کمیسیون برای برگزاری انتخابات های پیشرو خبر داد.
قابل ذکر است در اخیر نشست گزارش فشرده صورت حساب مسائیل مالی انتخابات ۱۳۹۸ با تفکیک (سهم دولت، تمویل کنندگان، مصارفات هزینه شده توسط ادارات ذیربط)؛ نیز با رسانه ها شریک گردید.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط