هیئت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، نشستی را جهت تسریع و بهبود هر چه بهتر امور، با ریاست خانم حوا علم نورستانی رئیس این نهاد در تالار جلسات کمیسیون برگزار کرد.

در این نشست که معاون، مُنشی، اعضای کمیسیون، رئیس عمومی و معاونین دارالانشای کمیسیون نیز حضورداشتند، در مورد تسریع و بهبود هر چه بهتر امور برای برگزاری انتخابات‌های پیشرو در سال 1400 خورشیدی، همچنان ایجاد هماهنگی با ادارات ذیربط و ذیدخل انتخابات بحث و گفت‌وگو صورت گرفت.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط