ریاست آموزش های انتخاباتی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، با تمویل مالی ادارۀ انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP)، برنامه آموزشی چهار روزه را برای کارمندان بخش های آگاهی دهی، اطلاع رسانی و تکنالوژی معلوماتی این نهاد، در مقر کمیسیون آغاز کرد.

هدف از این برنامه را آگاهی دهی به کارمندان پیرامون آخرین تغیرات و آپدیت های تشکیل میدهد که در شبکه های اجتماعی و وسائیل مراسلات الکترونیکی وارد گردیده است.

داکتر محمد عثمان فروتن معاون عملیاتی دارالانشای کمیسیون، ضمن افتتاح این برنامه، پیرامون موثریت اطلاع رسانی و آگاهی دهی توسط رسانه های همگانی عصری صحبت نموده علاوه نمود: "با استفاده از رسانه های موجود میلیون ها کاربران و اقشار مختلف جامعه را با هزینه اندک و سرعت بیشتر میتوان تحت پوشش آگاهی دهی قرار داد و با ایشان تامین ارتباط نمود".

قابل ذکر است کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به پلان و نیازسنجی قبلی، برنامه های آموزشی مختلف را برای روسای امور انتخاباتی ولایات و کارکنان بخش های مختلف دفتر مرکزی این نهاد برگزار نموده است.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط