اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، تحت ریاست خانم حوا علم نورستانی رئیس این نهاد، در مورد بودجه سال مالی 1400 خورشیدی و انتخابات شاروالی‌ها، گزارشات معاون عملیاتی دارالانشا و رئیس مالی و اداری کمیسیون را استماع نمودند.

این نشست که در تالار جلسات کمیسیون برگزار شد در آن، داکتر محمد عثمان فروتن معاون عملیاتی دارالانشای این نهاد در مورد مسوده طرح برگزاری انتخابات شاروالی‌ها پریزینتیشن ارائه نموده و گزارشات خویش را به مجلس ارایه نمود.

همچنان در باره گزارشات ریاست مالی دارالانشای کمیسیون پیرامون بودجه سال مالی 1400 خورشیدی و طرح انتخابات شاروالی ها بحث همه جانبه صورت گرفت و به معاونیت عملیاتی و رئیس مالی و اداری دارالانشاء هدایت داده شد، که در زمینه چالشها و مشکلات مطالعات و اقدامات لازم را انجام دهند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط