خانم حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، با آقای گرنت کیپن (Grand Kippin) مشاور ارشد تخنیکی سازمان ملل در بخش حمایت از انتخابات(UNESP)، در دفترش دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، هردو طرف روی امنیت، بودجه و همکاری‌های ادارۀ انکشافی ملل متحد (UNDP)، مبنی‌بر مشوره دهی، جهت برگزاری انتخابات‌های پیشرو بحث و تبادل نظر نمودند.

خانم نورستانی، ضمن سپاس‌گزاری از همکاری‌های و تعهد بر تطبیق سند پروژۀ UNESP از سوی این سازمان؛ در مورد آمادگی‌ها و فعالیت های کمیسیون، برای برگزاری انتخابات‌های ولسی جرگۀ ولایت غزنی، شوراهای ولایتی، شورای ولسوالی‌ها و شورای شاروالی‌ها معلومات ارائه نمود.

همچنان خانم نورستانی، امنیت، بودجه و مشوره‌دهی سازمان ملل متحد را در برگزاری این انتخابات‌های خیلی مهم دانسته، از آنها خواست که در زمینه با کمیسیون همکاری نمایند.

آقای کیپن، بر تطبیق تعهدات سند پروژۀ UNESP وعده نموده و بر همکاری‌های بیشتر این سازمان تاکید ورزید. آقای کیپن گفت: "در مورد امنیت، بودجه و استخدام مشاورین برای تطبیق این پروژه، با نهاد های مرتبط و تمویل کننده گفت‌وگو صورت گرفته و تعقیب می‌نمایم. همچنان تلاش داریم که مشاورین مستعد و با تجربه را به کمیسیون معرفی نماییم؛ تا کمیسیون هنگام بروز مشکلات از آنها استفاده نماید."

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط