اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، تحت ریاست خانم حوا علم نورستانی رئیس‌ این نهاد، پیرامون طرح تعدیل قانون انتخابات با اعضای گروه هماهنگی نهاد های جامعۀ مدنی مرتبط به انتخابات (CECG) و موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا)، در مقر این نهاد دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار هر دو طرف روی طرح تعدیل قانون انتخابات، برگزاری انتخابات‌های ولسی جرگۀ ولایت غزنی، شوراهای ولایتی، شورای ولسوالی‌ها و شاروالی‌ها و همچنان طرح حوزه‌بندی انتخابات بحث و تبادل نظر نمودند.

در نخست اعضای جامعه مدنی، ضمن استقبال از فعالیت‌های و تلاش کمیسیون جهت برگزاری انتخابات‌های پیشرو، بستۀ پیشنهادی اصلاحات انتخاباتی که پیشنهادات و نظریات در مورد طرح تعدیل قانون انتخابات نیز در آن شامل می‌باشد، به اعضای کمیسیون تحویل نمودند.

به گفتۀ اعضای این گروه، این بسته که حاوی پیشنهادات تمام ابعاد انتخابات به شمول طرح تعدیل قانون انتخابات می‌باشد، از تجارب و در های آموخته شده از انتخابات گذشته در مشوره و هماهنگی با 17 نهاد مدنی عضو این گرو و وزارت امور زنان تهیه شده است.

در اخیر اعضای این گروه، بر همکاری شان در راستای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه تاکید ورزیده، گفتند که با کمیسیون در برگزاری انتخابات های پیشرو همکاری خواهند نمود.

از سوی هم، اعضای رهبری کمیسیون از بستۀ پیشنهادی این گرو مبنی بر اصلاحات انتخاباتی، استقبال نموده، گفتند، از مواد این بسته که متضمن شفافیت در انتخابات باشد، در پلان‌ها و طرح تعدیل قانون انتخابات استفاده خواهد شد.

اعضای رهبری کمیسیون، تاکید کردند، که این طرح نهایی نبوده، نهاد های مدنی می توانند، از طریق ایمیل نظریات و پیشنهادات بیشتر شان را به کمیسیون ارسال نمایند.

طرح تعدیل قانون انتخابات در نشست ملی انتخابات که هفته قبل برگزار شد، از سوی کمیسیون به این گروه سپرده و از آنها خواسته شد، که این طرح را به دقت مطالعه نموده، پیشنهادات و نظریات شان را جهت درج در این طرح، به کمیسیون ارسال نمایند.
در این نشست، رئیس، مُنشی، اعضاء، معاونین دارالانشای کمیسیون، اعضای گروه هماهنگی نهاد های جامعۀ مدنی مرتبط به انتخابات (CECG) و فیفا حضور داشتند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط