هیئت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، تحت ریاست خانم حوا علم نورستانی رئیس این نهاد، نشستی را پیرامون برگزاری انتخابات های پیشرو برگزار کرد.

در این نشست که روسای حقوق، آموزش های انتخاباتی، عملیات ساحوی و معاون عملیاتی دارالانشای کمیسیون حضور داشتند، در مورد هماهنگی با نهاد های ذیربط ملی و بین المللی، مشخص ساختن طرح های که به تصویب کمیسیون دارد، ارزیابی مراکز رای دهی، حوزه بندی انتخابات و طرح تعدیل قانون انتخابات بحث و تبادل نظر صورت گرفته و بالای ابعاد حقوقی این موضوعات صحبت شد.

هیئت رهبری، ضمن استماع اجراات فعالیت های دارالانشاء، به بخش های مربوطه وظیفه داد، که بالای تصحیح فهرست رای دهندگان، حوزه بندی انتخابات و تعدیل قانون انتخابات کار نموده، گزارشات شان را در جلسه بعدی به مقام کمیسیون ارائه نمایند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط