هئیت رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی ( کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی) نشست ملی را جهت مشوره و نظر خواهی در مورد طرح تعدیل، ایزاد و حذف قانون انتخابات، با نمایندگان نهاد‌های مدنی، احزاب سیاسی و جوانب ذیدخل، در مقر کمیسیون مستقل انتخابات در حضور رسانه‌ها برگزار کرد.

آقای سید عصمت الله مل معاون و سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات، ضمن خوش‌آمدید و استقبال از اشتراک پُر رنگ نهادهای ذیدخل انتخابات گفت: "چنانچه میدانید قانون انتخابات بر اساس فرمان تقنینی بوجود آمد، با در نظرداشت نیازمندی جامعه و هدایت مقام عالی ریاست جمهوری نیاز است تا قانون انتخابات تعدیل و بالای آن غور و تدقیق شود. از همین رو نشست امروز جهت مشوره و نظر خواهی برای تعدیل این قانون تدویر یافته است، که بعد از جمع آوری نظریات جوانب ذیدخل کمیسیون مسودۀ این قانون را ترتیب می‌نماید".

همچنان در این نشست محترمه رحیمه ظریفی منشی و کمیشنر کمیسیون در مورد اجندای مجلس توضیحات ارایه نموده افزود، "امروز از شخصی یاد میکنم که کارنامه هایش با ما است اما خودش در جمع ما نیست، روح آقای یوسف رشید با تمام شهدای راه آزادی شاد باشد".

از سوی هم، خانم زهره بیان شینواری رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی، در مورد مسودۀ که از سوی این نهاد در مورد طرح تعدیل، ایزاد و حذف قانون انتخابات آماده شده بود صحبت نموده افزود، "کمیسیون های انتخاباتی نظر به درس های آموخته شده از انتخابات قبلی طرح تعدیل را آماده ساخته است. به مشوره های ارزشمند شما ضرورت داریم و همکاران تخنیکی کمیسیون های انتخاباتی پریزنتیشن های مربوطه را ارایه خواهند نمود".

آقای مولانا محمدعبدالله کمیشنر این نهاد گفت، "اگر فرمان تقنینی از سوی ولسی جرگه شورای ملی رد میشد، کمیسیون انتخابات در خلاء قانونی قرار میگرفت ویا هم باید به قانون قبلی رجوع میکرد. بناءً نیاز بود تا طرح تعدیل جامع با نظرداشت طرح های ارایه شده توسط شرکای انتخاباتی توحید شود. این طرح نهایی نبوده، جوانب ذیدخل می‌تواند نظریات و پیشنهادات شان را بفرستند".

محمد قاسم الیاسی عضو و منشی کمیسیون شکایات انتخاباتی پیرامون تعدیلات پیشنهادی این نهاد معلومات داده و علاوه نمود طرح های تعدیل توسط کمیسیون های انتخاباتی ترتیب گردیده و امیدواریم بزودی به نتایج نهایی دست یابیم.

تیم تخنیکی کمیسیون های انتخاباتی طی پریزنتیشن های جداگانه به حاضرین معلومات داده و پیرامون بخش های تعدیل شده توضیحات لازم را ارایه نمودند.

در اخیر اشتراک کنندگان در پنج گروپ کاری پیرامون وظایف و صلاحیت های کمیسیون و دارالانشای کمیسیون‌های انتخاباتی، تخنیکی و عملیاتی، کاربرد تکنالوژی، سیستم انتخابات و رسیدگی به اعتراضات و شکایات با هم بحث و تبادل نظر نموده، نتیجه کار شان را با اشتراک کنندگان شریک ساختند.

قرار است بعد از جمع‌آوری و درج این نظریات، طرح تعدیل قانون انتخابات ترتیب و به مراجع ذیربط ارسال گردد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط