هئیت رهبری کمیسیون های انتخاباتی ( کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی)، جهت تسریع و تطبیق هرچه بهتر پلان ها و طرح های انتخابات های پیشرو نشست مشترکی را برگزار کردند.

در این نشست، پیرامون تعدیل قانون انتخابات و سایر موارد تخنیکی بحث و گفتگو صورت گرفت.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط