نشست ماهوار جندر تحت ریاست خانم رحیمه ظریفی منشی و کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، از سوی آمریت جندر در مقر این نهاد برگزار شد.

در این نشست که کارمندان زن این نهاد نیز حضور داشتند، در مورد سهم زنان در انتخابات‌های آینده و چالش‌های که آنان در جریان وظیفه با آن مواجه اند، بحث و گفتگو صورت گرفت.

خانم ظریفی ضمن استماع مشکلات و پیشنهادات اشتراک کنندگان، گفت که تا حد امکان به مشکلات شان رسیدگی خواهد شد. همچنان ایشان در مورد انتخابات‌های آینده گفت که، برای برگزاری این انتخابات‌ها گروپ های کاری ایجاد شده و باهم کار می‌کنند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط