هئیت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور و معاونین شان در قصر گل‌خانه ارگ دیدار کردند.

در این نشست که سید عصمت الله مل معاون و سرپرست، اعضای رهبری و رئیس دارالانشای کمیسیون حضور داشتند، از سوی آنان طرح ها و پلان های انتخابات‌ شوراهای ولایتی، ولسی جرگه ولایت غزنی و شاروالی های شهرهای بزرگ به حضور رئیس جمهور تقدیم گردید.

جلالتمآب رئیس جمهور طرح ها و پلان های آنان را استماع و از آن استقبال کرده، در زمینه از آمادگی های کمیسیون ابراز تشکری نمود، گفت که حکومت به اصل انتخابات متعهد است و تسهیلات را در راستای برگزاری آن فراهم خواهد کرد.

رئیس جمهور کشور خاطرنشان کرد که به خاطر تعقیب عملی طرح ها و پلان های متذکره، با وزارت ها و ادارات مربوطه، جلسات نوبتی دوامدار صورت می گیرد و بر اساس تقسیم اوقات واضح، کارهای آنان تعقیب خواهد شد.

در این دیدار که در قصر گلخانۀ ارگ انجام شد، هئیت رهبری کمیسیون، ضمن ارائه طرح ها و پلان های خویش، آمادگی های شان را بخاطر برگزاری انتخابات متذکره، ابراز داشتند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط