اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات نشستی را تحت ریاست سید عصمت الله مل سرپرست و کمیشنر کمیسیون با روسای دفاتر مرکزی، معاونین دارالانشاء، مشاور کمیسیون و مشاور برنامه های انکشافی ملل متحد (UNDP ) برگزار کردند.

در این نشست که در مقر این نهاد برگزار شد، پیرامون تعدیل قانون انتخابات، برگزاری انتخابات های آینده و تحکیم امنیت کمیسیون بحث و گفتگو صورت گرفت.

آقای مل در مورد تعدیل قانون انتخابات گفت که، طرح این قانون تقربیاً نهایی شده و در آینده نزدیک، جهت جمع آوری نظریات جوانب ذیربط انتخابات، با آنها نشست های برگزار خواهند شد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط