کمیسیون مستقل انتخابات برنامۀ آموزشی را تحت عنوان "مدیریت پروژه" برای تعدادی از آمرین و مدیران عمومی دفتر مرکزی این نهاد برگزار کرد.

این برنامه با همکاری ریاست آموزش های انتخاباتی و ریاست منابع بشری دارالانشای کمیسیون و کمک مالی پروگرام حمایت از انتخابات سازمان ملل متحد UNESPبه مدت پنج روز برگزار می‌گردد، هدف آن ارتقای ظرفیت و آشنایی این کارمندان با مبانی مدیریت پروژه می‌باشد.

داکتر محمد عثمان فروتن معاون عملیاتی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات با سخنان افتتاحیه از تنظیم کنندگان برنامه سپاس گزاری نموده گفت: " به ادامه برنامه های آموزشی گذشته این برنامه نیز بر اساس نیاز سنجی قبلی و تفاهم میان رهبری و مسئولین کمیسیون و UNESP تدویر گردیده و مطابق به پلان ادامه دارد."

این برنامه از تاریخ ۲۱ الی ۲۵جدی سال روان در سالون ریاست آموزش های انتخاباتی ادامه خواهند داشت.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط