سند تمدید پروژه‌ی حمایت انتخاباتی سازمان ملل متحد (UNESP)برای سال 2021 میلادی میان کمیسیون‌های انتخاباتی (کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی)، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (UNAMA) و برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP) در مقر کمیسیون مستقل انتخابات امضاء شد.

این سند با حضور داشت معاون، منشی، و روسای عمومی دارالانشای کمیسیون‌های انتخاباتی و کارمندان UNDP از سوی سید عصمت الله مل معاون کمیسیون مستقل انتخابات، خانم زهره بیان شینواری رئیس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، آقای جورج گان کلفس ( Jorge Goncalves) رئیس حمایوی ماموریت یوناما و خانم کاترین ماساکا (Catherine Masaka) نماینده UNDP به امضاء رسید.

آقای مل، ضمن قدر دانی و سپاس‌گزاری از همکاری همه جانبه جامعه جهانی به ویژه یوناما گفت: سند پروژه به عنوان مصداق تعهد جامعه جهانی در امر نهادینه سازی انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف در حکم مبنای تعهد و همکاری جامعه جهانی در کشور است. این تعهد هرچه بیشتر موثر و مستمر بوده تا بتوانیم در جهت تأمین اهداف مشترک مان گام های استوارتر برداریم. امضای این سند کمیسیون را قادر می‌سازد تا در راستای آگاهی دهی و نهادینه سازی فرهنگ انتخاباتی، بلند بردن ارتقای ظرفیت کارمندان کمیسیون و موضوعات تخنیکی بیشتر از پیش موفقانه عمل نماید.

آقای مل همچنان افزود، کمیسیون برای برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی، ولسی جرگه غزنی و شاروالی ها آمادگی های عملیاتی خویش را اتخاذ نموده، طرح‌ها و پلان عملیاتی با رهبری دولت نیز شریک ساخته شده است. کمیسیون در عرصه تطبیق بهتر برنامه های آگاهی عامه، آموزش و ارتقای ظرفیت کارمندان و مسائل لوژستکی به حمایت مالی و تخنیکی شرکای بین المللی نیازمند است.

خانم بیان نیز از همکاری‌های یوناما در راستای آگاهی عامه و شریک ساختن مشوره های در مورد ایجاد محمکۀ انتخاباتی سپاس گزاری کرد.

از سوی هم، خانم دیبوراه لیونس، نماینده ویژه سازمان ملل متحد و آقای عبدالله الدرداری، نمایندۀ UNDP که از طریق برنامه zoom در مراسم امضای تمدید این سند اشتراک داشتند، ضمن قدردانی و حمایت از کارکرد های کمیسیون‌های انتخاباتی، اراده مردم را مهمتر از همه چیز دانسته، گفتند، به مذاکرات صلح باید امیدوار بود و به پروسه انتخابات نیز باید کار کرد، که امضای این سند زمینه همکاری تخنیکی را با کمیسیون های انتخاباتی فراهم می‌کند.

همچنان این سند با توجه به پیشنهادات تمویل کنندگان و کمیسیون‌های انتخاباتی ترتیب شده که چارچوب همکاری این پروژه نیز در آن ذکر گردیده است.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط