ریاست‌‌های امور انتخاباتی ولایات پکتیکا، نورستان، بغلان، هرات، زابل، فراه و پروان سومین و چهارمین نشست‌های هماهنگی و اگاهی‌دهی خویش را با، علمای کرام، امامان مساجد، ورثۀ شهدا و معلولین، شاگردان مکاتب و محصلان این ولایات برگزار کردند.

بر اساس گزارشات رسیده، این نشست‌ها طبق آجندا پیرامون برنامه‌های کمیسیون، چالش های و مشکلات انتخابات‌های گذشته، وظایف کمیسیون، هدف از انتخابات و رای گیری، انواع انتخابات، شرایط رای‌دهی، نقش علمای کرام، امامان مساجد و محصلان در پروسه انتخابات و چگونگی تشویق آنها برای همکاری در این روند، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

از سوی هم اشتراک گنندگان این نشست‌ها، ضمن پیشکش نمودن پرسش‌ها و پیشنهادات شان مبنی بر؛ برقراری روابط کمیسیون با مردم، حل مشکلات فهرست رای دهندگان، امنیت مراکز رای دهی، افزایش اعتماد مردم به نهادهای انتخاباتی، آموزش کارمندان روز انتخابات، عدم امنیت و مشکلات تخنیکی در روند انتخابات های گذشته ابراز نظر کردند.

در اخیر، اشتراک کنندگان از این نشست‌ها تقدیر و حمایت نموده و بر استمرار همچو نشست‌ها در آینده تاکید ورزیدند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط