سومین نشست اگاهی‌دهی و هماهنگی ریاست‌‌های امور انتخاباتی ولایات پکتیا و پروان با حضور داشت، فعالان زن و جوانان نخبۀ این ولایات برگزار شد.

بر اساس گزارشات رسیده از این دو نشست جداگانه، ریاست‌‌ امور انتخاباتی ولایت پکتیا، با نمایندگان زنان فعال و زنان مسکونی این ولایت و ریاست‌‌ امور انتخاباتی ولایت پروان، با جوانان نخبۀ این نشست‌ها را برگزار کرده بود.

در این نشست‌ها، پیرامون برنامه‌های کمیسیون، چالش های و مشکلات انتخابات‌های گذشته، وظایف کمیسیون، هدف از انتخابات و رای گیری، انواع انتخابات، شرایط رای‌دهی، نقش زنان و جوانان در پروسه انتخابات و چگونگی تشویق آنها برای همکاری در این روند بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

از سوی هم اشتراک گنندگان این نشست‌ها، ضمن پیشکش نمودن پرسش‌ها و پیشنهادات شان مبنی بر؛ برقراری روابط کمیسیون با مردم، حل مشکلات فهرست رای دهندگان، امنیت مراکز رای دهی، افزایش اعتماد مردم به نهادهای انتخاباتی، آموزش کارمندان روز انتخابات، عدم امنیت و آگاهی زنان و دختران برای کارمند بودن و رای‌دهی و مشکلات تخنیکی در روند انتخابات های گذشته ابراز نظر کردند.

در اخیر، اشتراک کنندگان از این نشست‌ها تقدیر و حمایت نموده و بر استمرار همچو نشست‌ها در آینده تاکید ورزیدند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط