ریاست‌های امور انتخاباتی ولایات لوگر، خوست و کندز نشست‌های هماهنگی و آگاهی‌دهی خویش را با جوانب ذیربط انتخابات برگزار کردند.

بر اساس گزارشات رسیده، ریاست امور انتخاباتی ولایت خوست چهارمین نشست‌ هماهنگی و آگاهی‌دهی خویش را با متنفذین و فعالان مدنی ولسوالی نادرشاه کوت این ولایت برگزار نموده است.

در همین حال، ریاست‌های‌ امور انتخاباتی ولایات لوگر و کندز نیز به ترتیب سومین و هفتمین نشست‌های هماهنگی و آگاهی‌دهی خویش را با وکلای گذر، فعالان مدنی، نمایندگان احزاب سیاسی و رسانه های این ولایات برگزار کرده است.

در این نشست‌های جداگانه، پیرامون نقش متنفذین اقوام، وکلای گذر، فعالان مدنی، رسانه‌ها و احزاب در انتخابات، مشکلات امنیتی، مؤثریت استفاده از دستگاۀ بایومتریک، نقش تذکره های الکترونی، جلوگیری از تقلب، اهمیت سهم‌گیری مردم در انتخابات، فهرست دقیق رای‌دهندگان، برگزاری انتخابات‌های شورای ولایتی و ولسوالی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

هدف از این نشست‌ها جلب همکاری نهاد های جامعه مدنی، احزاب سیاسی در زمینه اگاهی دهی و بلند بردن سطح آگاهی مردم از پروسه انتخابات و بلند بردن سطح مشارکت شهروندان در انتخابات های آینده بوده است.

از سوی هم، اشتراک کنندگان از برگزاری این نشست‌ها استقبال نموده و از کمیسیون خواستار تداوم این نشست ها جهت انگیزه‌دهی و اعتماد سازی برای مردم شدند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط