ریاست های امور انتخابات ولایات کاپیسا، فاریاب، جوزجان، سرپل، تخار، نورستان، بادغیس، بغلان، هرات و سمنگان دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، نشست‌های هماهنگی و آگاهی‌دهی خویش را برگزار کردند.

بر اساس گزارشات وارده از ریاست های امور انتخابات این ولایات، این نشست‌ها با حضور جوانب ذیربط انتخابات به خصوص جوانان، محصلان، متعلمین مکاتب، اساتید و نمایندگان جوانان؛ پیرامون اعتماد سازی و آگاهی دهی در مورد فعالیت‌های کمیسیون، چالش‌ها و مشکلات انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ و برنامه‌های آیندۀ این نهاد برگزار شد.

قرار است این نشست ها در سایر ولایات برگزار و با اقشار مختلف جامعه در سطح ولایات به صورت مداوم، ادامه داشته باشد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط