آقای سید عصمت الله مل معاون و سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات در دفتر کاری اش با آقای یوسف رشید رئیس اجرایی و محمد نعیم اصغری مسئول پروگرام های موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان(FEFA) و همچنان با علی بیاتی مسئول پروژه حمایت از انتخابات سازمان ملل متحد(UNESP) طی ملاقات های جدا گانه دیدار و گفتگو نمود.

در این ملاقات های جداگانه بالای اصلاحات انتخاباتی، پروژه های UNESP، انتخابات های پیشرو و معاش کارمندان انتخابات پارلمانی گذشته بحث و تبادل نظر شد.

همچنان در اخیر بسته آسیب شناسی و اصلاحات انتخاباتی با مجموعه ی تعدیلات پیشنهادی برای قانون انتخابات از سوی موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان(FEFA) به آقای مل سپرده شد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط